Full Screen

Private Sub FullScreen() Me.MaximizeBox = False Me.MinimizeBox = False Me.TopMost = True Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None Me.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized End Sub
  • 0 utilizatori au considerat informaţia utilă
Răspunsul a fost util?